Taidekokoelma

Taidekokoelma2021-08-10T11:04:48+00:00

Rahaston taidekokoelmassa on noin 50 teosta ja sitä kartutetaan vuosittain kahdella tai kolmella Taideyliopiston Kuvataideakatemian lopputyönäyttelystä hankittavalla teoksella. Tarkoitus on tukea taiteilijoita heidän uransa alkuvaiheessa ja siten rohkaista heitä jatkamaan luovaa toimintaa.

Päivi ja Paavo Lipposen rahaston taidekokoelma on tallennettu Nykytaiteen museo Kiasmaan ja sitä kartutetaan ja ylläpidetään yhteistyössä Kuvataideakatemian ja Kiasman kanssa.